Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenOpzegging cursussen 
Je kunt tot uiterlijk drie weken voor de startdatum van een cursus kosteloos opzeggen. Dat kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar info@deverspiegeling.nl.

De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Als je na de genoemde termijn van drie weken, maar nog vóór de startdatum opzegt, brengen we € 39,- annuleringskosten in rekening. Na de startdatum is opzeggen niet meer mogelijk. Lees daarvoor verder bij restitutie.Overstappen naar een andere cursus
Als een cursus of tijdstip toch niet bevalt, is het in een aantal gevallen mogelijk om - in overleg met de Verspiegeling- over te stappen naar een andere cursus. Overstappen kan slechts één keer. Je kunt hiervoor een verzoek mailen naar info@deverspiegeling.nl.  Als je verzoek wordt goedgekeurd en je meteen kunt aangeven naar welke cursus je wilt overstappen (en het overstappen naar die cursus mogelijk is), regelt de Verspiegeling automatisch de wijziging van inschrijving. Het cursusgeld van de cursus waarop je stond ingeschreven blijft de geldende cursusprijs, tenzij  het cursusgeld van de nieuwe cursus hoger is. In dat laatste geval  wordt het verschil doorberekend. Weet je nog niet naar welke cursus je wilt overstappen, dan ontvang je een waardebon ter waarde van het resterende cursusbedrag. Dit kun je als betaalmiddel gebruiken voor een andere cursus in het lopende seizoen. De waardebon is persoonsgebonden, maar kan niet ingezet worden als kortingsbon op cursussen die reeds gevolgd worden.


Geld terug (restitutie)
Als je door zwaarwegende veranderende omstandigheden niet langer kunt deelnemen aan welke cursus dan ook dan kun je een waardebon ontvangen. De Verspiegeling besluit in die gevallen of je recht hebt op een waardebon ter waarde van het resterende cursusgeld. Deze waardebon kun je gebruiken tijdens het lopende seizoen en het daaropvolgende seizoen.
Als aan het eind van het cursusjaar blijkt dat (buiten de vakanties en vrije dagen om) door ziekte of verhindering van de docent of noodgedwongen sluiting van het instituut meer dan twee lessen zijn vervallen, ontvangt de cursist restitutie voor de gemiste lessen. Dit wordt automatisch verrekend. Als een docent verhinderd is, proberen we voor een vervangende docent of een vervangende les te zorgen. Het inzetten van een andere docent, een vervangende les of je eigen verzuim leidt niet tot restitutie.


Onvoldoende inschrijvingen op cursussen
De Verspiegeling behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit wordt uiterlijk drie werkdagen voor de startdatum van de cursus besloten. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd. In overleg met de cursusgroep kan eventueel een andere cursusformule worden aangeboden: tijden en lesvormen kunnen dan aangepast worden. Als deze aanpassingen voor jou niet gewenst zijn, kun je je uitschrijven en ben je geen cursusgeld verschuldigd.


Privacy
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we je dat de Verspiegeling je gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, opneemt in een gegevensbestand. We gebruiken de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Ook gebruiken we de gegevens voor het versturen van nieuwe informatie rondom cursussen of aanvullende activiteiten. Als  je deze digitale informatie niet wilt ontvangen kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@deverspiegeling.nl.  Uiteraard verstrekt de Verspiegeling geen gegevens aan derden.

Verdere details vindt je in ons privaybeleid, in te zien via onze website:

http://www.verspiegeling.nl/www.deverspiegeling.nl/Contact.html

De Verspiegeling mag foto’s en films genomen tijdens repetities, voorstellingen en andere activiteiten vrij gebruiken ter promotie en communicatie van haar eigen activiteiten.


Aansprakelijkheid
De Verspiegeling is niet aansprakelijk voor diefstal en schade door ongevallen en/of verkeerd gebruik van materialen/ de ruimtes. Met je definitieve inschrijving per mail (info@deverspiegeling.nl) geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de op de website en in de folders en flyers vermelde informatie.